Boek laten schrijven. Veel gestelde vragen beantwoord.


Boek laten schrijven. Veel gestelde vragen beantwoord.

Gepubliceerd op: 14-12-2022

Een boek laten schrijven door een begenadigd schrijver zodat jouw idee of verhaal in de best mogelijke vorm wordt gegoten. Hoe verloopt zo'n proces? Hoe lang duurt het en wat kost het? Veel gestelde vragen beantwoord.

Een boek laten schrijven door een ghostwriter. Veel gestelde vragen.

"Een schrijver matchen: Wat zijn de belangrijke criteria?"

Bij Stijlfiguur tekstbureau B.V. richten we ons op het realiseren van de beste combinatie van klant en schrijver. Waar dat in de praktijk op neerkomt is dat we ons richten op de best mogelijke combinatie van een verhaal en een pen. Welke schrijver is het beste in staat om jouw idee tot een boek te maken? Welke auteur weet de juiste snaar te raken en kan zich goed genoeg inleven zonder een gezonde vorm van distantie te verliezen die nodig is om de kwaliteit van een boek te bewaken.

Bij het matchen van schrijver en klant moeten we verder niet onderschatten: Kunnen schrijver en klant het met elkaar vinden? Loopt de communicatie soepel, verstaan ze elkaar?  Deze vragen worden snel beantwoord tijdens een kennismaking en dat is ook de reden dat we bij Stijlfiguur tekstbureau B.V die kennismaking altijd vrijblijvend inplannen.

Een schrijver die aan de slag gaat met een boek moet zelf ook achter de materie staan. De vraag is dan ook niet alleen of de klant een goed gevoel heeft bij de schrijver, maar ook andersom. Het moet aan beide kanten een match zijn en daar steken we bij Stijlfiguur tekstbureau B.V tijd en energie in. Soms plannen we meerdere kennismakingsgesprekken in om uiteindelijk tot de juiste match te komen. 

"Boek laten schrijven; hoe verloopt zo'n proces?"

Eenmaal aan de slag met een schrijver of ghostwriter. Het is vrijwel onmogelijk om het proces van een boek laten schrijven van A tot Z uit te tekenen. Een boek laten schrijven is een creatief proces waarbij veel afstemming nodig is met de klant. Hoeveel uren interview er afgenomen moeten worden is afhankelijk van de lengte en de complexiteit van een boek maar ook van de manier waarop de interviews verlopen. Kan een klant goed uit zijn woorden komen, vlotten de gesprekken en gaan we de juiste kant op? Allemaal vragen die zich geleidelijk laten beantwoorden.

"Hoeveel afstemming is er nodig bij het laten schrijven van een boek?"

Zoals bij ieder creatief proces vraagt het laten schrijven van een boek om volledige betrokkenheid en toewijding, voor beide partijen. Hoeveel er moet worden afgestemd hangt ook af van de werkwijze van de schrijver en die kan verschillen. De ene schrijver heeft behoefte aan veel afstemming, de andere wil graag, na akkoord van bijvoorbeeld een eerste proefhoofdstuk, graag wat meters maken voor er weer een contactmoment plaatsvindt. Deze voorkeuren worden allemaal besproken en opgenomen in een offerte voordat de schrijver aan de slag gaat met het boek.

"Hoelang duurt het laten schrijven van een boek?"

Het laten schrijven van een boek door een ghostwriter kan een paar maanden duren tot een jaar of zelfs meer. Ook op deze vraag moeten we je een eenduidig antwoord verschuldigd blijven. Wel kunnen we een indicatie geven van het tijdbestek op het moment dat een proces van het boek laten schrijven aanvangt. Een boek laten schrijven van 20.000 woorden zal minder tijd in beslag nemen dan het laten schrijven van een boek van 50.000 woorden. Ook is het voor een schrijver complexer om een lijvig boek tot stand te brengen.

Bij een boek van 20.000 woorden zijn we meestal twee tot vier maanden bezig. Een boek van meer dan 40.000 woorden heeft meestal ongeveer een jaar de tijd nodig om tot wasdom te komen. Natuurlijk kan het ook korter of langer duren. Bovenstaande tijden zijn een indicatie. De omlooptijd van het laten schrijven van een boek hangt ook af van de beschikbaarheid van de klant voor interviews en de snelheid waarmee er kan worden geschakeld gedurende het gehele proces van het laten schrijven van een boek.

"Hoelang moet mijn boek worden in woorden en bladzijden?"

Je zult zien dat de prijs voor het inhuren van een schrijver om je boek te schrijven exponentieel toeneemt naarmate dat boek langer van stof is. Het is belangrijk om vooraf goed te bepalen welke lengte er nodig is om jouw verhaal te vertellen. Sommige boeken hebben meer ruime nodig om tot bloei te komen en de juiste vorm te vinden, andere boeken zijn juist meer gebaat bij minder woorden en vallen sneller in de juiste vorm.

Hoelang een boek precies moet zijn, wordt vooraf bepaald zodat de schrijver weet naar welke lengte hij of zij toe zal werken. Natuurlijk kan gedurende het proces blijken dat het boek meer of minder woorden nodig heeft. In dat geval heeft de kwaliteit van het boek altijd de voorkeur boven het eventueel geforceerd tot stand brengen van meerwoorden om tot een bepaalde lengte te komen.

Een veelgestelde vraag die wij krijgen is: hoeveel bladzijden wordt mijn boek? Het is altijd verraderlijk om op deze vraag antwoord te geven omdat de lengte of dikte van een uiteindelijk geprint boek afhankelijk is van de manier waarop het boek gedrukt wordt. Bij het laten drukken van een boek zul je de belangrijste keuzes moeten maken die bepalen hoe dik je boek uiteindelijk worden. Deze keuzes zijn uiteindelijk impactvoller dan het aantal woorden dat je manuscript telt wanneer het af is.

De belangrijkste criteria die bepalen hoelang je boek wordt als het eenmaal gedrukt is zijn:

  • Welke afmetingen heeft je boek. Hierbij geldt; hoe kleiner het formaat, hoe dikker het boek uiteindelijk zal worden als het gedrukt is (in aantal pagina's);
  • Softcover of handcover: een hardcover ligt steviger in de hand en is dikker omdat het materiaal dikker is;
  • Papiersoort: drukkers werken met verschillende soorten papier. Wit, getint, glanzend, extra glanzend, houtvrij etc. Verschillende soorten papier hebben ook verschillende diktes.

"Wat kost het laten schrijven van een boek?"

De kosten voor het laten schrijven van een boek hangen grofweg af van onderstaande criteria:

  • De schrijver die het boek gaat schrijven
  • De lengte van het boek in aantal woorden
  • De complexiteit van het boek

Om je een idee te geven van de kosten verwijzen we je graag naar onze prijzenpagina. Je kunt vanaf €2500 ex btw al een boek laten schrijven. Prijzen kunnen afhankelijk van bovenstaande punten oplopen tot €20.000 ex btw.

-

Ben je op zoek naar een auteur om jouw idee tot een prachtig boek te maken. Neem contact op. We zijn benieuwd naar je verhaal en plannen graag een vrijblijvend gesprek in. Neem contact op.

 

Van onze redactie.