De biografie als boek


De biografie als boek

Gepubliceerd op: 31-03-2023

De biografie is als boek al eeuwenlang een populaire literaire vorm, en een genre dat zich volledig richt op het leven van een persoon.

De biografie is al eeuwenlang een populaire literaire vorm. Het biografie boek richt zich volledig op het leven van een persoon, diens ervaringen en prestaties. Dat kan gaan om beroemde mensen uit de geschiedenis; koningen, wetenschappers of kunstenaars, maar ook om gewone mensen die een opmerkelijk leven hebben geleid.

Biografie als boek al in de oudheid

Het biografie boek is ontstaan ​​in de oudheid. Er zijn verschillende biografieën geschreven door Romeinse auteurs, zoals Suetonius, die het leven van beroemde keizers beschreven. Deze boeken waren echter niet alleen bedoeld om historische feiten vast te leggen, maar ook om de morele en politieke lessen van de keizers te benadrukken. In de middeleeuwen werden er biografieën geschreven van heiligen en andere religieuze figuren. Deze boeken waren vaak bedoeld als hagiografieën en waren bedoeld om de heilige als een voorbeeld te stellen voor anderen.

De biografie tijdens de Renaissance

Tijdens de Renaissance werd het biografie als boek steeds populairder. Er werden biografieën geschreven van beroemde kunstenaars, politici en wetenschappers. Een van de bekendste voorbeelden is het werk van Giorgio Vasari, een Italiaanse schilder en schrijver die het leven van beroemde Italiaanse kunstenaars beschreef in zijn boek 'Le Vite'. In de achttiende eeuw werd de biografie steeds meer gezien als een manier om het karakter en de persoonlijkheid van de persoon te beschrijven, naast hun prestaties. Een voorbeeld hiervan is 'The Life of Samuel Johnson' van James Boswell, waarin hij niet alleen het leven van Johnson beschrijft, maar ook zijn persoonlijkheid en eigenaardigheden.

De biografie in de negentiende eeuw

Tijdens de negentiende eeuw werd de biografie steeds meer gezien als een manier om de geschiedenis te begrijpen. Veel biografieën die in deze periode werden geschreven, richtten zich op politieke figuren en leiders, zoals Napoleon Bonaparte, George Washington en Abraham Lincoln. Deze boeken waren bedoeld om de politieke en sociale context van de tijd te begrijpen en hoe deze van invloed was op het leven van de persoon.

De biografie in de twintigste eeuw

In de twintigste eeuw werd de biografie nog populairder. Er werden biografieën geschreven van beroemde mensen uit de entertainmentindustrie, zoals filmsterren en muzikanten. Ook werden er meer autobiografieën geschreven door gewone mensen, waarbij de nadruk lag op persoonlijke ervaringen en emoties.

Biografie boek tot stand brengen

Een belangrijk kenmerk van een biografie is dat het zich baseert op feiten en bronnenonderzoek. De biograaf doet uitgebreid onderzoek naar het leven van de persoon en maakt gebruik van bronnen zoals brieven, dagboeken, interviews en andere documenten om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen. Een ander kenmerk is dat de biograaf zich richt op de psychologie en persoonlijkheid van de persoon, om zo een dieper inzicht te krijgen in hun leven en prestaties.

De Nederlandse biografie

In Nederland zijn er verschillende biografieën die populair zijn. Eén van de bekendste is de biografie van Anne Frank, geschreven door Melissa Müller. Een andere populaire biografie in Nederland is 'Judas' van Astrid Holleeder. Dit boek beschrijft het leven van Astrid Holleeder en haar familie, waaronder haar broer Willem Holleeder, de beruchte crimineel. Het boek geeft een inkijkje in het criminele milieu en de familiebanden die daarin spelen.

Max Havelaar

Een ander bekend biografie boek is 'Max Havelaar' van Multatuli. Dit boek is een semi-autobiografische roman die het leven beschrijft van Eduard Douwes Dekker, die onder het pseudoniem Multatuli schreef. Het boek is bekend om zijn kritiek op het koloniale beleid van Nederland in Nederlands-Indië en wordt beschouwd als een van de belangrijkste Nederlandse literaire werken.

Het pauperparadijs

Verder hebben de meeste mensen wel gehoord van de biografie: 'Het pauperparadijs' van Suzanna Jansen, dat het leven beschrijft van haar voorouders die in de negentiende eeuw in armoede leefden, en 'Geert Mak's 'De levens van Jan Six', dat het leven beschrijft van een invloedrijke Amsterdamse familie door de eeuwen heen.

Jouw biografie laten schrijven

Al deze biografieën hebben gemeen dat ze een fascinerend inzicht bieden in het leven van een persoon of groep mensen, en daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan ons begrip van de geschiedenis en de menselijke ervaring. Dat is precies waar we ons bij Stijlfiguur tekstbureau B.V. graag voor inzetten, door mensen met bijzondere verhalen te koppelen aan de juiste schrijver of biograaf.

Ben je zelf op zoek naar een biograaf voor je boek, we maken graag vrijblijvend kennis om te bespreken wat de mogelijkheden zijn. Neem contact op.

Zelf je biografie schrijven?

Het schrijven van een biografie als boek is een uitdagende taak die veel onderzoek en toewijding vereist. Dat is meteen de reden dat veel mensen met de ambitie om hun levensverhaal op te laten tekenen uitreiken naar een schrijver of een bedrijf zoals Stijlfiguur tekstbureau B.V. om een schrijver te vinden. Dat gezegd hebbende zijn er ook veel mensen die toch eerst zelf een poging willen wagen en dat kunnen we natuurlijk alleen maar aanmoedigen. Hieronder zetten we graag uiteen welke stappen je kunt nemen om zelf een biografie tot stand te brengen.

  1. Kies een onderwerp: Begin met het selecteren van een persoon waarover je een biografie wilt schrijven. Kies iemand die je interesseert of waar je al veel over weet. Het is belangrijk om te kiezen voor een persoon waarvan de levensgeschiedenis goed gedocumenteerd is.

  2. Onderzoek: Doe uitgebreid onderzoek naar het leven van de persoon. Raadpleeg archieven, bibliotheken en andere bronnen om een volledig beeld te krijgen van hun leven en werk. Het is belangrijk om feitelijke informatie te verzamelen en om te begrijpen hoe de persoon heeft bijgedragen aan de geschiedenis.

  3. Organiseer het onderzoek: Zodra je het onderzoek hebt voltooid, organiseer dan de informatie die je hebt verzameld. Maak een lijst van belangrijke gebeurtenissen, ontdekkingen of prestaties van de persoon en noteer belangrijke datums.

  4. Schrijf een concept: Schrijf een concept van de biografie. Dit kan helpen bij het organiseren van de informatie die je hebt verzameld en het bepalen van de structuur van het boek.

  5. Schrijf de eerste versie: Begin met het schrijven van de eerste versie van de biografie boek. Gebruik het concept als leidraad, maar laat ruimte voor creativiteit en nieuwe inzichten. Schrijf de biografie in chronologische volgorde en voeg anekdotes en citaten toe die het verhaal levendiger maken.

  6. Schrijf de tweede versie: Herlees de eerste versie en reviseer waar nodig. Let op eventuele fouten en verbeter de structuur en stijl.

  7. Laat je werk tegenlezen: Laat andere mensen de biografie lezen en geef hen feedback. Vraag om opmerkingen over de duidelijkheid, de leesbaarheid en de toon van de biografie.

  8. Herzie de biografie: Na het ontvangen van feedback, herzie de biografie en maak de nodige aanpassingen.

  9. Laat het nakijken: Laat de biografie nakijken door een professionele redacteur of corrector. Deze persoon kan helpen bij het corrigeren van eventuele taal- en grammaticafouten.

  10. Houdt je aan de feiten: Vergeet niet dat een biografie een feitelijke beschrijving is van het leven van een persoon. Vermijd het overdrijven van de feiten of het verzinnen van verhalen.

Van onze redactie.