Hoe staan studenten er post-corona voor?


Hoe staan studenten er post-corona voor?

Gepubliceerd op: 01-06-2022

De coronacrisis raakte studenten de afgelopen jaren op Hogescholen en Universiteiten door het land en dan in het bijzonder op het gebied van hun welbevinden. Hoe staat het inmiddels met de Nederlandse student?

Mentaal welzijn studenten post-corona

De coronacrisis: We zijn hem door alle ontwikkelingen in de wereld, die zich na het tanen van de crisis zo snel achter elkaar opvolgden dat je er duizelig van werd, bijna vergeten. Toch raakte de crisis velen studenten de afgelopen jaren op Hogescholen en Universiteiten door het land en dan in het bijzonder op het gebied van hun welbevinden, hun mentale gezondheid.

Beperkingen online studeren

Eenderde van de studenten liep tijdens de jaren van corona aan tegen de beperkingen van online studeren en online toetsing. Het was een andere, meer geïsoleerde vorm van studeren en dat ging niet alle studenten even gemakkelijk af. Een scriptie schrijven is vaak complex en voor veel studenten niet makkelijk. Wanneer je je als student in dit proces helemaal op jezelf aangewezen voelt, dat levert dat extra stress op.

Snel aanpassingsvermogen

Dat gezegd hebbende, paste het gros van de studenten zich ook vrij snel aan aan - wat we tijdens de crisis vaak noemde - 'het nieuwe normaal'. Bovenstaande blijkt uit een enquête die de Radboud Universiteit bij een aselecte, representatieve steekproef van eenderde van haar studenten uitvoerde. Met name stress, eenzaamheid, angst en financiële zorgen vormden voor studenten het grote struikelblok om met succes te studeren en aan de scriptie of thesis te werken.

De cijfers

Stages en scripties: Het zijn de twee onderdelen van studeren die bij uitstek lastig werden tijdens de crisis. Stages konden zelden meer op locatie worden gelopen, en afspreken met je studiebegeleider zat er ook niet meer in. Volgens het eerder genoemde onderzoek vond achttien procent van de studenten bij stages en zesentwintig procent van de studenten bij bachelor- en masterscripties de begeleiding op afstand van onvoldoende kwaliteit.

Los van het feit dat stage lopen steeds lastiger werd in hun fysieke uitvoering, waren stages tijdens de crisis ook slechter te vinden. Bij een groot deel van de studenten liep de dataverzameling van bachelor- (vierenveertig procent) en masterscripties (dertig procent) vertraging op. Op het tot stand komen van de scriptie en daaruit voortvloeiend; de kwaliteit van de bachelorscripties, had de crisis een welhaast desastreus effect.

Studenten WO nog altijd tevredener dan HBO studenten

Het is op zijn minst triest te noemen dat de toch al moeizame wandeling die studenten maakten richting het verkrijgen van hun diploma, de crisis hier nog eens bovenop kwam. Uit een onderzoek van de Universiteit Twente blijkt dat studenten op de universiteit het onderwijs en de begeleiding positiever beoordelen dan bachelor studenten. Dit is iets waar we in eerdere artikelen ook al over spraken en kennelijk is dit nog altijd een feit.

Studielast iets zwaarder

In het onderzoek werd studenten van verschillende universiteiten een aantal vragen gesteld binnen vijf categorieën, te weten algemene vaardigheden, wetenschappelijke vaardigheden, studielast, internationale aspecten en medezeggenschap. Op alle thema’s scoorde de Universiteit van Twente het best. Verder scheelden de cijfers weinig met hetzelfde onderzoek dat een jaar eerder, in 2021, werd afgenomen. De sterkste daling ten opzichten van 2021 was wel de waardering voor de studielast. Die ging van 3,55 naar 3,50 op een schaal van 1 tot 5. 

Op weg

Hoewel de studielast en de begeleiding in de praktijk door studenten nog vaak wordt ervaren als onder de maat, lijken we wel op weg naar een klimaat waarin steeds meer studenten zich veilig voelen in de studieomgeving. Ook zitten er tussen de verschillende opleidingen enorme verschillen, een belangrijke nuancering bij ieder cijfer wat in dit verband genoemd kan worden.

Hulp bij scriptie

Studenten die hulp nodig hebben in de vorm van studiebegeleiding of redactie op de scriptie kunnen bij Stijlfiguur terecht binnen diverse afstudeergebieden. Voor meer informatie neem contact op met onze specialisten

 

 

 

Van onze redactie.