Overbelaste studenten reiken uit naar scriptiehulp


Overbelaste studenten reiken uit naar scriptiehulp

Gepubliceerd op: 01-03-2020

Onlangs verscheen in Trouw een artikel over de hoge werkdruk onder studenten. Onderwijsbonden uiten kritiek op het gebrek aan begeleiding vanuit onderwijsinstellingen.

Onlangs verscheen in Trouw een artikel over de hoge werkdruk onder studenten. Onderwijsbonden uiten kritiek op het gebrek aan begeleiding vanuit onderwijsinstellingen. Studenten reiken, vaak ten einde raad, uit naar scriptiebureaus die een deel en soms het het hele werk van het scriptie schrijven uit handen nemen.  

Hoge werkdruk doet uitreiken naar scriptiehulp

Studenten werken vaak veertig uur op een stageplek en moeten dan in het weekend een scriptie schrijven. Daar zit nou net het probleem, want een scriptie schrijven kost tijd, veel tijd. Dan kom je als student al snel in de knel.

Er wordt vaak onterecht gedacht dat studenten die zoeken naar hulp bij de scriptie lui zijn, of geen zin hebben om zelf de scriptie te schrijven. Onze ervaring is dat het vooral de meest ijverige studenten zijn die bij ons aankloppen, juist omdat ze hoge eisen aan zichzelf stellen. Om tijd te besparen kun je er voor kiezen je scriptie te laten schrijven of aanvullen in samenwerking met een ghostwriter scriptie:

-

Ben je op zoek naar een ervaren schrijver voor je scriptie. Neem vrijblijvend contact op. Bij Stijlfiguur tekstbureau B.V. werken we met een vast team van senior schrijvers. Hulp met het schrijven van je scriptie is een kwestie van vertrouwen, daarom maak je altijd eerst vrijblijvend kennis.

-

Scriptie beoordeling

De scriptie wordt soms door meerdere docenten beoordeeld waarbij de kritiek op de verschillende onderdelen van de scriptie, tegenstrijdig is, of niet consequent. Een hoop vraagtekens in de kantlijn en de veelvuldig gebruikte opmerking: 'ontbreekt diepgang’. De diepgang waar opleidingen naar op zoek zijn, ontbreekt omdat, zoals Trouw terecht meldt, studenten niet goed worden begeleid op weg naar het doen van onderzoek.

Bij Stijlfiguur tekstbureau B.V. krijgen we ook veel vragen van studenten die al een heel eind op weg zijn met de scriptie. De hulpvraag is dan om de feedback van de opleiding te verwerken.

Het schrijven van een scriptie, of het werk nu 10.000 of 30.000 woorden moet bevatten, is een vak apart waar een student een analytisch vermogen voor nodig heeft. Naast het feit dat de ene student simpelweg meer talent heeft voor het schrijven en samenstellen van een scriptie, kan het vermogen alleen maar ontwikkeld worden wanneer er gedurende een opleiding voldoende essays en schoolopdrachten worden uitgevoerd die hen voorbereiden op een onderzoek van groter formaat, de gevreesde scriptie.

Eisen HBO studenten (te) hoog

Vooral HBO studenten worstelen met het schrijven van een scriptie; het doen van onderzoek en het verwoorden van bevindingen. Het is ook niet makkelijk. Je hebt als HBO student niet voor niets een praktijkgerichte opleiding gekozen. Dat dit geheel met een scriptie wordt afgesloten, is daarmee in tegenspraak. Meerdere kleine en gerichte schoolopdrachten zou wellicht een betere voorbereiding bieden op het werkende leven.

De willekeur waarmee scripties worden nagekeken en waarmee er uiteindelijk wordt bepaald of een scriptie wel of niet met een voldoende bezegeld wordt, is tamelijk groot. Het punt, of het slagen, lijkt soms sterk af te hangen van het humeur van een docent of de verstandhouding die een docent met een student ontwikkeld heeft. Als die verstandhouding niet goed is, kun je het als student behoorlijk moeilijk krijgen. Het verschil in niveau tussen scripties die worden goedgekeurd en scripties die het net niet halen, is veel te groot en duidt erop dat beoordelingscriteria niet op dezelfde manier worden toegepast.

HBO opleidingen vragen om WO niveau 

Hoewel een reglement van een HBO opleiding er iets anders uitziet dan dat van een universitaire opleiding, en de eisen inhoudelijk verschillen, wordt er ook bij HBO scripties veelal een academisch niveau gevraagd. Niet verwonderlijk dat HBO studenten hier moeite mee hebben en uiteindelijk vastlopen. HBO opleidingen zijn anders opgebouwd. Daar zouden de beoordelingscriteria op afgestemd moeten worden. De student wordt vaak aan zijn lot overgelaten, in sommige gevallen wordt er niet bepaald hoeveel woorden het werk moet hebben, maar staat er in het reglement enkel vermeld dat er 'aan de criteria moet worden voldaan'.

Het resultaat: Studenten raken in paniek. Ze beginnen in het wilde weg te schrijven waarbij ze de draad al direct kwijtraken en in feite, met de feedback van de docent(en) niet zo veel anders kunnen dan na al dat werk weer helemaal opnieuw beginnen. In de meeste gevallen heeft de student wel degelijk kennis van het onderwerp, begrijpt goed wat er inhoudelijk in de scriptie verwerkt moet worden. Het ontbreekt hen alleen aan de academische vaardigheden die van WO studenten gevraagd wordt. In een dergelijk systeem lijkt dat toch evident. 

Zoek je naar een betrouwbare partij die je kan helpen met je scriptie, neem dan contact op om vrijblijvend kennis te maken. We werken met een team van ervaren ghostwriters, redacteuren en schrijvers.

 

Van onze redactie.