Scriptie na laten kijken


Scriptie na laten kijken

Gepubliceerd op: 27-03-2023

De verslechtering of zelfs 'verloedering' van de Nederlandse taal is een veelbesproken onderwerp en dat zien we terug in de scriptie. Je scriptie eens goed na laten kijken is dus veelal geen overbodige luxe.

Scriptie na laten kijken om te leren

Het niveau van onze taalvaardigheid staat volgens sommigen onder druk door het gebruik van sociale media en de invloed van andere talen. Veel studenten spreken meer Engels dan Nederlands en dat maakt dat veel Engelse woorden onze taal insluipen. Er zijn ook zorgen over de kwaliteit van het taalonderwijs op scholen en de afname van het leesplezier bij jongeren. Hierdoor neemt de beheersing van de Nederlandse taal af en worden er steeds meer fouten gemaakt in geschreven en gesproken taal. Je scriptie na laten kijken is een goede manier om te leren welke fouten je vaak maakt en waar in jouw schrijven de zwakke plekken zitten. 

Scriptie na laten kijken? Neem contact op.

Scriptie na laten kijken

Je scriptie schrijven is voor veel studenten een uitdaging. Je scriptie helemaal foutloos opleveren is voor sommige studenten een haast onmogelijke klus. Toch tolereren opleidingen vaak niet meer dan enkele spelfouten in de scriptie per pagina en daar kom je, als spelling en grammatica niet echt je kracht is, toch al snel aan. Je scriptie na laten kijken op spelling voor je jouw document inlevert op school, is vaak geen overbodige luxe. Waar en waarom gaan zo veel studenten de mist in als het gaat om spelling en correct taalgebruik?

Scriptie na laten kijken op taalfouten

  • Ontbrekende lidwoorden;
  • Lidwoorden die juist dubbel gebruikt worden;
  • Woorden die aan elkaar geschreven moeten worden, los van elkaar;
  • Ontbrekende leestekens;
  • En natuurlijk de d’tjes en de t’tjes.

Zomaar een greep uit de fouten die veel, heel veel, door studenten gemaakt worden tijdens het schrijven van de scriptie. 

Scriptie na laten kijken om te voorkomen dat hij wordt afgekeurd?

Een scriptie na laten kijken op taalfouten kan voorkomen dat je scriptie op voorhand al wordt afgekeurd. Hoewel een aantal fouten in je scriptie of thesis zijn toegestaan, kan een scriptie die echt bolstaat van de fouten wel degelijk worden afgekeurd. Dat is in het bijzonder betreurenswaardig wanneer jouw scriptie verder inhoudelijk staat als een huis.

Ongeduld van leraren met slechte spelling

Je kunt nog zo’n goed verhaal schrijven en een waardevol wetenschappelijk onderzoek doen, als je teksten veel fouten en kromme zinnen bevatten, dan is het voor een begeleider of professor die jouw scriptie moet nakijken niet om door te komen. Vooral de oudere generatie leraren en professoren kunnen zich ten diepste opwinden over fouten en het feit dat de Nederlandse taal steeds slechter beheerst wordt door steeds meer studenten en jonge mensen.

Een scriptie na laten kijken kun je op verschillende manieren doen. Je kunt een scriptie na laten kijken door een familielid of vriend, maar je kunt ook een professionele tekstschrijver inhuren om je scriptie na te laten kijken.

Scriptie na laten kijken; voorkom irritatie van je begeleider

Onderschat dus niet dat fouten in je scriptie bij je leraar gewoon in het verkeerde keelgat kunnen schieten en hoewel hij of zij misschien het beste met je voorheeft, de kans bestaat bij een scriptie vol fouten dat je minder serieus wordt genomen en dat een leraar gewoon niet door de spel en taalfouten heen kan lezen. Wil je graag voorkomen dat je met twee nul achter staat bij het inleveren van je scriptie? Je scriptie na laten kijken is dan wellicht een goed idee.

Andere veel gemaakte fouten

Je scriptie na laten kijken is zoals gezegd een goede manier om te voorkomen dat je scriptie in den beginne niet wordt afgekeurd maar het is nog veel meer een manier om je punt op te schroeven. Uit onderzoek blijkt dat foutloze scripties beter beoordeeld worden dan scriptie die meer fouten bevatten. Om je te behoeden voor makkelijk gemaakte foutjes, hebben we een lijstje opgesteld met veel voorkomende fouten in taal en dan vooral in de scriptie.

Beseffen of zich beseffen?

Besef dat op het woord ‘beseffen’ geen ‘zich’ volgt. Correct is ‘beseffen’ en anders ‘zich realiseren’. Wat we ook veel zien is voltooide deelwoorden eindigend op ‘t’ waar een ‘d’ hoort te staan. Kijk je scriptie dus nog eens goed na de d’tjes en t’tjes en check of woorden los of aan elkaar geschreven moeten worden, want daar gaan ook veel hbo- en wo-studenten de mist in.

Het belang van spelling en grammatica

Correcte spelling en grammatica zijn van cruciaal belang bij het schrijven van teksten. Het gebruik van de juiste taalregels draagt bij aan de helderheid, nauwkeurigheid en effectiviteit van de boodschap die de schrijver probeert over te brengen. We hebben enkele redenen waarom correcte spelling en grammatica belangrijk zijn in teksten voor je op een rijtje gezet. je scriptie na laten kijken is niet alleen handig om je punt en slagingskansen flink op te schroeven, het draagt ook bij aan een gezonder taallandschap:

  1. Ten eerste, foutloze spelling en grammatica zijn belangrijk om de betekenis van de tekst te verduidelijken. Een verkeerd gespeld woord of verkeerd geplaatste komma kan de hele betekenis van een zin veranderen. Dit kan verwarring veroorzaken bij de lezer en kan de boodschap die de schrijver probeert over te brengen, ondermijnen. Door te zorgen voor een nauwkeurige spelling en grammatica, kan de schrijver ervoor zorgen dat de boodschap helder is. Een scriptie na laten kijken ten gunste van de continuïteit en helderheid van de tekst.
  2. Ten tweede, correcte spelling en grammatica geven blijk van professionaliteit en respect voor de lezer. Wanneer een schrijver aandacht besteedt aan de details van spelling en grammatica, toont hij of zij aan dat hij of zij de tijd heeft genomen om de tekst te redigeren en te reviseren. Dit geeft de lezer vertrouwen in de geloofwaardigheid en deskundigheid van de schrijver. Bovendien, wanneer een schrijver zich niet bewust is van basisregels van spelling en grammatica, kan dit de indruk wekken dat de schrijver slordig of ongeletterd is. Een scriptie na laten kijken voorkomt daarmee dat je bij een professor of lezer de verkeerde indruk wekt.
  3. Ten derde, correcte spelling en grammatica zijn belangrijk om de juiste toon en stijl in de tekst te behouden. Spelling- en grammaticafouten kunnen de lezer afleiden van de inhoud van de tekst en de aandacht richten op de fouten zelf. Dit kan de toon en stijl van de tekst verstoren en kan de boodschap minder overtuigend maken. Door zorgvuldig aandacht te besteden aan spelling en grammatica, kan de schrijver een professionele, duidelijke en effectieve boodschap overbrengen.
  4. In conclusie, correcte spelling en grammatica zijn essentieel bij het schrijven van teksten. Door aandacht te besteden aan deze details, kan de schrijver ervoor zorgen dat de boodschap duidelijk, nauwkeurig en effectief wordt overgebracht. Correcte spelling en grammatica getuigen van professionaliteit, respect voor de lezer en behoud van de juiste toon en stijl in de tekst. Het is daarom belangrijk dat schrijvers deze basisprincipes begrijpen en toepassen bij het schrijven van je scriptie of andere teksten.

Heb je zelf hulp nodig bij het schrijven van je scriptie of wil je je scriptie na laten kijken? Neem eens contact op. We helpen je graag aan een foutloze scriptie.

Van onze redactie.