Scriptie uitbesteden: waar komt deze tendens vandaan?


Scriptie uitbesteden: waar komt deze tendens vandaan?

Gepubliceerd op: 22-03-2020

Scriptie uitbesteden: steeds meer studenten doen het, maar waar komt deze tendens nou eigenlijk precies vandaan?

Scriptie uitbesteden: steeds meer HBO studenten zien op tegen het scriptie schrijven

Er is de laatste tijd nogal wat te doen geweest rondom het uitbesteden van scripties, je scriptie laten schrijven en de student die massaal zoekt naar een ghostwriter scriptie online. Niet alleen zoeken studenten naar studiehulp of studiebegeleiding, studenten kopen ook kant en klare scripties online, via Marktplaats bijvoorbeeld, maar tegenwoordig worden scripties ook uit Kenia overgevlogen; alles om maar niet zelf de scriptie te hoeven schrijven. Rambam maakte er een leuke uitzending over waarin Filemon afreisde naar Afrika en praatte met jonge, hoogopgeleide schrijvers die de hele dag door Engelstalige scripties fabriceren voor westerse studenten, en deze studenten komen ook uit Nederland.

Scriptie uitbesteden of laten schrijven

Je hele scriptie laten schrijven of een scriptie kopen online klinkt voor veel studenten als muziek in de oren, zeker als je zelf moeite hebt met het doen van onderzoek, het bewaren van overzicht over grotere lappen tekst en natuurlijk het schrijven van een scriptie in het algemeen. Met name bij opleidingen die meer praktijkgericht zijn (MBO en HBO) zien we dat veel studenten met het laatste onderdeel van de opleiding, namelijk de scriptie, grote moeite hebben. Een scriptie kopen of de scriptie uitbesteden aan een tekstbureau wordt daarom steeds vaker als de oplossing gezien.

Heb jij ook moeite met het schrijven van je scriptie. Neem eens contact met ons op. We helpen je graag om je scriptie succesvol af te ronden.

Waar komt die weerstand om een scriptie te schrijven precies vandaan?

Je scriptie schrijven zou in een ideale wereld de kers op de taart van je opleiding moeten zijn, iets waar je tijdens je studie naartoe werkt en groeit maar ook iets waar je met enig plezier je opleiding mee afsluit. Bij veel praktijkgerichte opleidingen wordt de student echter niet of nauwelijks voorbereid op het scriptie schrijven en dat levert een grote worsteling op in deze laatste fase van de studie. Niet zo verwonderlijk dat steeds meer studenten uitreiken naar studiehulp, en in een extreem geval naar het uitbesteden van de scriptie.

Onvoorbereid je scriptie schrijven

Universiteiten bieden meer dan Hogescholen gelegenheid om studenten te laten oefenen met het schrijven van een onderzoek, betoog of essay. Dat gebeurt op Hogescholen niet of nauwelijks. Na drie jaar studeren moeten studenten gewoon maar beginnen en dat leidt, niet zelden, tot wanhopige studenten die hun geluk op het internet gaan zoeken en massaal zoeken naar een ghostwriter scriptie. Die zijn er online genoeg te vinden, maar helaas niet allemaal even betrouwbaar. Er zitten dus ook nog risico’s verbonden aan je scriptie uitbesteden. Bij Stijlfiguur tekstbureau B.V werken we met een vast team van ghostwriters en redacteuren die je kunnen helpen je scriptie beter te maken.

Uiteindelijk is hulp vragen voor je scriptie een kwestie van vertrouwen. Dat begrijpen we maar al te goed. Je maakt daarom altijd kennis met de schrijver voor je besluit aan de slag te gaan. Wil je meer weten of vrijblijvend kennismaken. Neem gerust eens contact op of bel +31 6 18678068. We vertellen je graag meer over de mogelijkheden.

Vage en hoge eisen voor het scriptie schrijven

De eisen die worden gesteld door Hogescholen voor het schrijven van de scriptie zijn vaak niet helder, en zorgen voor veel vraagtekens onder studenten. Zij omschrijven de eisen als ‘vaag’ of ‘abstract’ en schieten al in de stress bij het lezen van het reglement van de scriptie. In sommige handleidingen wordt niet eens genoteerd hoelang een scriptie eigenlijk moet worden. Veel studenten hebben geen idee waar ze moeten beginnen met het scriptie schrijven. Ze tasten in het duister, verkrampen en stellen de scriptie en het proces van scriptie schrijven uit, soms zelfs jaren, met alle extra kosten die ze dan moeten betalen aan studiegeld van dien.

De bevreesde onderzoeksvraag

Bij aanvang van het scriptie schrijven moet een onderzoeksvraag worden opgesteld. Vaak begint hier de ellende al, want om die onderzoeksvraag helder te formuleren, zul je enig inzicht moeten hebben in het proces van scriptie schrijven en de rest van het onderzoek. Het resultaat is vaak dat studenten keer op keer een onderzoeksvraag opstellen en inleveren die vervolgens door de docent of docenten worden afgekeurd. Al bij aanvang van het scriptie schrijven wordt duidelijk dat de student in het duister tast, en dat is al jaren zo. Toch zoeken steeds meer studenten naar een ghostwriter scriptie om hun scriptie uit te besteden en dat heeft te maken met verschillende factoren:

Klimaat van weerstand tegen het scriptie schrijven

Er wordt veel geklaagd over het niveau van opleidingen en hoe dat verbeterd zou moeten worden. Pogingen om onderwijs te verbeteren worden onder andere gedaan door het strenger maken van de eisen rondom de scriptie. Het probleem hierbij is dat studenten intussen niet beter worden opgeleid om gedegen onderzoek te doen, of een samenhangend verhaal te schrijven. Academische vaardigheden worden niet onderwezen op praktijkopleidingen.

Dat resulteert in weerstand tegen het proces van scriptie schrijven. Al aan het begin van een HBO opleiding - die verder vaak wel goed bij studenten past en die ze ook succesvol doorlopen – zien studenten op tegen het scriptie schrijven. Met andere woorden: Er ontstaat een klimaat van weerstand, weerwil en zelfs angst onder studenten om aan de scriptie te beginnen. Menig student heeft er dan ook veel voor over om het stokje dan maar aan een doorgewinterde ghostwriter scriptie over te dragen en het zelf te laten voor wat het is.

Hogescholen bereiden studenten niet voor op scriptie schrijven

Hogescholen zijn zoals gezegd, veel meer dan universiteiten, praktijkgericht en dat zie je terug in de beoordelingen van tentamens gedurende de hele opleiding. Er wordt tijdens de studie namelijk vooral gekeken naar het feit of de student de stof beheerst. Hoe vragen worden beantwoord en of dat allemaal een beetje correct of samenhangend wordt geformuleerd, is ondergeschikt aan het begrip van de stof.

Deze gang van zaken leidt er tevens toe dat HBO studenten massaal in de knel komen bij de laatste fase van hun studie, de scriptie, terwijl ze de rest van hun opleiding prima hebben doorlopen en alle vakken keurig hebben gehaald. Studenten leren niet academisch schrijven of analytisch denken en dat zou wel moeten om succesvol een scriptie te schrijven. Hogescholen doen geen beroep op de taalvaardigheid van studenten. Dan kunnen ze ook niet verwachten dat een student een goed leesbaar en onderbouwd onderzoek neerzet.

Kritiek op kwaliteit door keuringsstelsel

HBO-opleidingen worden iedere zes jaar gekeurd, en dat geldt ook voor het niveau van de scripties die door studenten geschreven worden. Deze worden zeer slecht beoordeeld en die beoordelingen worden steeds slechter omdat de criteria en eisen ook weer strenger worden. Leraren krijgen kritiek op het feit dat ze sommige scripties niet streng genoeg beoordelen en worden zo aangemoedigd om strenger naar scripties te kijken die door studenten worden geschreven die nog steeds op geen enkele manier op dit academisch onderzoek worden voorbereid. Zie je hoe deze situatie zichzelf in stand houdt?

Voorbereiding scriptie schrijven is het halve werk

Praktijkgerichte studies zoals verpleegkunde, sociale dienstverlening en maatschappelijk werk, werden in het bijzonder slecht beoordeeld door de accreditatiecommissie. De scripties waren niet voldoende onderbouwd, onderzoeksvragen te breed, taalvaardigheid ontoereikend en ga zo nog maar even door. De sleutel tot het opkrikken van het niveau van scripties is natuurlijk de voorbereiding. Er worden pogingen gedaan om de richtlijnen beter te omschrijven en minder vaag te maken. Dat is echter nog een hele kunst, want je moet als onderwijsinstelling de balans bewaken tussen helderheid en een student zo veel informatie geven dat een scriptie alleen nog maar een invuloefening wordt.

Scriptie uitbesteden, of hulp bij het afmaken van je scriptie nodig? Neem contact op via de mail, bel of stuur een appje naar +31 6 18678068. We helpen je graag op weg.

Van onze redactie.