Welke vorm van redactie heeft jouw boek nodig?


Welke vorm van redactie heeft jouw boek nodig?

Gepubliceerd op: 15-09-2021

Verschillende vormen van redactie. We bespreken het verschil tussen eindredactie, persklaarmaken, correctie en technische redactie. Wat heeft jouw boek nodig?

Redactie laten plegen op je boek; wat zijn je mogelijkheden?

Wanneer je boek af is of een heel eind op weg, kun je ervoor kiezen om een redacteur in te schakelen die je boek naar een hoger plan tilt. Redactie op taal is een breed begrip en over de begrippen bestaat vaak onduidelijkheid. Wat zijn de mogelijkheden die je hebt als het gaat om je boek redigeren? We bespreken:

  • Eindredactie;
  • Persklaarmaken;
  • Correctie;
  • Technische redactie.

Eindredactie 

Bij Stijlfiguur tekstbureau bieden we redactie op maat aan. Dat wil zeggen dat we op basis van de kwaliteit van het geschrevene bepalen hoe intensief jouw boek geredigeerd of herwerkt moet worden. Sommige boeken worden al heel ‘schoon’ opgeleverd. Dat wil zeggen dat er weinig taal en spelfouten instaan en het boek eigenlijk alleen nog een laatste keer moet worden herzien om eventueel achtergebleven slordigheden te corrigeren. We spreken in dit geval van eindredactie. Op zinsniveau en wat betreft de structuur van het boek zijn er in deze fase geen ingrijpende aanpassingen meer nodig.

Persklaarmaken

Persklaarmaken wordt ook wel omschreven als: 'Het editen van een document of boek met de nadruk op juistheid en consequentie van interpunctie, spelling, grammatica en stijl, voorafgaand aan publicatie.' Als we het hebben over eindredactie, wordt ook weleens de term ‘persklaarmaken’ gebezigd. Deze termen worden soms door elkaar heen gebruikt. Wanneer je als auteur de wens hebt om je boek naar een uitgever te sturen, dan spreken we vaak van persklaarmaken. De nadruk ligt dan op de vraag of alles staat zoals de uitgever dat graag ziet, met andere woorden; klaar voor opmaak.

Persklaarmaken is over het algemeen intensiever dan wat we eindredactie noemen. Een persklaarmaker zal bijvoorbeeld ook op zinsniveau naar het boek kijken. Hij zal eventuele kromme, of niet kloppende zinnen aanpassen, bepaalde voorkeurswoorden - een woord dat je erg vaak in een alinea gebruikt, of steeds terugkomt in het boek - eruit halen, en synoniemen voorstellen. Iedere schrijver heeft wel een paar voorkeurswoorden. Vaak zijn dat bepaalde koppelwoorden of bijvoeglijke naamwoorden zoals ‘steevast’, ‘heel’ of 'ontzettend'. Een persklaarmaker kijkt verder of de witregels, inspringingen en tussenkopjes in de tekst kloppen.

Een ander belangrijk onderdeel van het persklaarmaken van een boek is het kijken naar correctheid van tijd, plaats en locaties. Een persklaarmaker zal bijvoorbeeld in de kantlijn aangeven of hij als lezer ergens in de war raakt. Vaak gebeurt dit wanneer de overgangen van tijd of plaats niet kloppen of niet voldoende worden ingebed in het verhaal. Ten slotte zal de redacteur die jouw boek persklaar maakt ook kijken naar de spelfoutjes en, indien daar sprake van is, of afbeeldingen op de juiste plaats staan in de tekst. 

Correctie van een pdf

Wanneer je boek is opgemaakt in pdf, is het altijd verstandig om nog een correctie ronde te doen voor je het boek werkelijk laat drukken of tot een e-book maakt. Een corrector zal het manuscript dat al door een vormgever is opgemaakt, nakijken op afbrekingen, interpunctie zoals komma’s, spelfoutjes en hij zal kijken of de noten, de bladzijdenummers en tussenkopjes kloppen. Hebben alle kopjes dezelfde opmaak en correspondeert de inhoudsopgave met de inhoud? 

Technische redactie

De meest intensieve vorm van redactie is technische redactie. Een redacteur die technische redactie op een boek pleegt, kijkt niet alleen op zinsniveau naar de tekst maar ook inhoudelijk. Technische eindredactie betekent dat ook de structuur drastisch anders zou kunnen worden, dat er bepaalde hoofdstukken in zijn geheel zouden kunnen worden weggelaten en delen eventueel volledig worden herschreven.

Technische redactie voeren we uit wanneer een opdrachtgever of beginnend schrijver de wens heeft om een verhaal te vertellen maar er nog grote (literaire) ingrepen nodig zijn om het boek naar een publicabel niveau te tillen. Ook binnen de technische redactie van een boek bestaan er gradaties van intensiviteit die uiteindelijk altijd worden bepaald aan de hand van jouw manuscript.

Wil je meer weten over het laten redigeren van je boek? Neem contact op. We kijken graag welke stappen we kunnen zetten om jouw boek naar een hoger plan te  tillen.

Van onze redactie.